โดเมน

โดเมน คือ ชื่อเว็บไซต์ โดยจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ ชื่อโดเมนที่ถูกต้องจะมีจุดหรือดอทตามหลังเท่านั้น ส่วนดอทที่อยู่ข้างหน้าโดเมน เป็นซัพโดเมนทั้งหมด (รวมทั้ง www ด้วย) เช่น host-1gb.com เป็นโดเมนที่ถูกต้อง ส่วน www.host-1gb.com เป็นการเข้าซัพโดเมน www ตามหลักการแล้ว การกรอกซัพ www ลงไปด้วย ถือว่าผิดหลัก แต่ซอฟแวร์ปัจจุบันสามารถแยกได้ ถ้ากรอก www.host-1gb.com จะตัดออก เหลือเพียง host-1gb.com เท่านั้น ส่วนซัพอื่น เช่น smf.host-1gb.com ตัวซัพจะไม่ถูกตัดออก โดเมนจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

  1. ชื่อ.ประเภท เรียกว่า โดเมน 2 ระดับ เช่น .com .net .org .us .ru ซึ่งแต่ละดอทจะมีความหมายต่างๆกันไป
  2. ชื่อ.ประเภท.ประเทศ เรียกว่า โดเมน 3 ระดับ เช่น .in.th .co.th .ac.th เป็นโดเมนที่อ้างอิงถึงประเทศโดยตรง ต้องใช้เอกสารต่างๆในการจดโดเมน ตัวอย่าง .in.th หมายถึงบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการจด และ .ac.th หมายถึงสถานศึกษา ใช้เอกสารการก่อตั้งสถานศึกษาในการจดโดเมน

โดเมน มีทั้งใช้งานฟรี และเสียค่าใช้จ่าย โดเมนที่ใช้งานฟรี เช่น .tk .co.cc(ปิดบริการแล้ว) ส่วนโดเมนที่เสียค่าใช้จ่าย เช่น .com .net .org .biz

โดเมนในแต่ละผู้รับจด จะมีราคาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่แล้ว ราคาของ .com .net .org จะอยู่ในช่วง 280 - 400 บาท

การจดโดเมนที่ดี ควรจะสื่อถึงประเภทของเว็บไซต์ เช่น ผู้ใช้บริการโฮสติ้ง ควรจะมีคำว่า host อยู่ในโดเมนด้วย การตั้งชื่อ ไม่ควรจะยาว และจำยากมากเกินไป เพราะหากจำได้ยาก ผู้ใช้งานเว็บไซต์ อาจจะไม่จำชื่อเว็บไซต์ของเรา และไม่เข้ามาใช้งานอีก

ตามลำดับความนิยมของโดเมน จะเรียงดังนี้ .com > .net > .org > .biz หากต้องการสื่อความหมายถึงชื่อเว็บ หรือเนื่อหาเว็บ ควรใช้ .com และหากต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ควรใช้ .net หากเป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ควรใช้ .org

บริการตรวจเช็คโดเมนว่าง

อัตราค่าบริการโดเมน
แบบโดเมน 2 ระดับ ไม่ต้องใช้เอกสารในการจด

ดอทโดเมน จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายเข้า
.com 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.net 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.org 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.info 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.name 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.us 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.eu 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.de 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี 350 บาท /ปี
.es 360 บาท /ปี 360 บาท /ปี 360 บาท /ปี
.asia 450 บาท /ปี 450 บาท /ปี 450 บาท /ปี
.ws 450 บาท /ปี 450 บาท /ปี 450 บาท /ปี
.tel 600 บาท /ปี 600 บาท /ปี 600 บาท /ปี
.ca 600 บาท /ปี 600 บาท /ปี 600 บาท /ปี
.me 800 บาท /ปี 800 บาท /ปี 800 บาท /ปี
.co 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี
.cc 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี
.tv 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี 900 บาท /ปี

จดโดเมน / ต่ออายุ / ย้ายเข้า

  • ฟรี! DNS Management
  • ฟรี! Privacy Protection
  • ฟรี! Mail Forwards
  • ฟรี! Domain Forwarding
  • ฟรี! Domain Theft Protection