ข้อตกลง

ไม่ให้บริการเว็บไซต์ต่อไปนี้

 • เว็บผิดกฎหมายทุกชนิด
 • เว็บที่ใช้งานสคริปหนักๆ
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการดาว์โหลดไฟล์ ทั้งละเมิดและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เว็บไซต์บริการ รับฝากรูป,รับฝากไฟล์
 • เว็บไซต์ปั้มไลค์ เพิ่มไลค์ และเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อ API กับเซิฟเวอร์ต่างประเทศเป็นหลัก

ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้งานต่อไปนี้

 • ห้ามทำเป็นฟรีโฮสติ้ง หรือนำโฮสติ้งไปขายให้บุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด
 • ห้ามทำฟรีโฮสเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปทำสแปมเมล์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไปยิงเซิฟเวอร์ผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำไฟล์ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมาใส่ไว้โดยเด็ดขาด (เช่น ไฟล์สำหรับแฮกเว็บไซต์)
 • ห้ามนำโฮสติ้งไปใช้เผยแพร่ไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเด็ดขาด

Hosting Plan 1 ต้องส่งข้อความยืนยันตัวตนมาทางเมนูติดต่อเรา ถึงจะได้รับการอนุมัติสร้างโฮสติ้ง

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้งานทรัพยากรมากเกินไป และทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบส่วนรวม

กรณีผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ขั้นร้ายแรง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการโดยทันที

ผู้ให้บริการ ไม่ยินดีให้บริการกับสมาชิกที่กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง ถึงแม้จะชำระเงินแล้วก็ตาม

หากท่านใช้งานทรัพกรโดยรวมมากเกินไป เราขอไม่ให้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และคืนเงินให้ 50% ของราคาบริการนั้นๆ

หากใช้งานพื้นที่ หรือแบนวิธเกิน ระบบจะทำการบล็อกอัตโนมัติ ให้ติดต่อได้ทางเมนูติดต่อเรา เพื่อขออัพแพ็คเกจหรือปลดบล็อก

ในกรณีที่ข้อมูลของท่านสูญหาย เราจะพยายามกู้คืนเท่าที่ทำได้ หากไม่สามารถกู้คืนได้ ผู้ให้บริการขอไม่รับผิดชอบข้อมูลส่วนนั้น

หากไม่ชำระค่าบริการเกินกำหนด 7 วัน ผู้ให้บริการขอยกเลิกการให้บริการทันที

ในกรณีที่ยกเลิกบริการก่อนกำหนดหมดอายุ ผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินที่ชำระค่าบริการมาแล้ว

ควรกรอกข้อมูลต่างๆให้เป็นความจริงเสมอ เพราะหากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะใช้วิธีระงับบางบริการ เพื่อให้ท่านติดต่อเข้ามา และเราสามารถติดต่อกลับไปได้

ผู้ใช้บริการ ควรทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ท่านไม่มีสิทธิ์อ้างว่าไม่รับทราบข้อตกลงนี้

หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินตามข้อตกลงตามที่ได้กล่าวไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เช่น ยกเลิกการให้บริการ โดยท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการได้

ผู้ให้บริการไม่รับปรึกษาด้านสคริปเว็บไซต์ และจะตอบคำถามที่อยู่ในขอบเขตของบริการเท่านั้น

ผู้ให้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ หากพบว่าข้อตกลงไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ